578 Ada 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-93-94-95-107 Parseller 18. Madde Uygulaması

578 Ada 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-93-94-95-107 no’lu parselleri kapsayan düzenleme sahasında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereği imar uygulaması yapılmış ve 30 (Otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

24 Mayıs 2022