Aydıntepe Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile uygun görülen Aydıntepe  merkez 1371-1377-1569 -1570 ve 770 nolu parselleri kapsayan  Nazım  imar planları değişikliği PİN, NİP 3083,15 - Uygulama imar planı değişikliği PİN, UİP,3082,17  Aydıntepe Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan İmar ilave değişikliği  07/08/2018 tarihinde belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.