HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Yazı İşleri Müdürlüğü

13 Ocak 2017 Cuma

Ünvanı:

Yazı İşleri Müdürü

Adı Soyadı:

Yasemin BİLGİN

ÜstBirim :
Başkan


Görevleri :

-Müdürlüğümüz ile ilgili kurum içi kurum dışı yazışmaları yapmak.

-Kanun, tüzük, genelge, yönetmelik, kurum adı ve  adres değişikliği ile ilgili yazıları tüm müdürlüklere bildirmek.

-Yıllık olarak faaliyet raporu, performans programı, müdürlük bütçesi, iç kontrol eylem planı ile ilgili raporları düzenlemek.

-Müdürlüğümüzün taşınır giriş ve çıkışlarını takip etmek.

-Dosyalama yapmak.

-Yıl içinde toplantılardan sonra düzenlenerek saklanan Meclis ve Encümen karar özetleri ile genel gelen evrak, genel giden evrak, dilekçe, müdürlük gelen evrak ve müdürlük giden evrak kayıtlarını yıl sonunda çıktı alarak ciltletilmesini sağlamak.

-Belediye’ye gelen her türlü evrakı tarayarak Evrak Yönetim Otomasyonu’na kaydetmek.

-Bu evrakların Başkanlık Makamı’ndan havalesini yaptırarak, havale edilen birimlere zimmet karşılığında ulaştırılmasını sağlamak.

-Belediye’den giden evrakları tarayarak Evrak Yönetim Otomasyonu’na kaydetmek.

-Kaydettikten sonra elden teslim edilmesi gereken evrakları ilgili kurum, kuruluş ya da kişilere zimmet karşılığı teslim etmek.

-Posta ile gönderilecek evrakları posta zimmet fişine kaydederek, Müdürlük isteğine göres adi, taahhütlü ve iadeli-taahhütlü olarak PTT'ye teslim etmek.

-Resmi posta giderlerini miktar ve tutar olarak takip etmek ve bunlarla ilgili avans işlemlerini yapmak.

TOP